TV& VIDEO

nhẹ cân

Cách chăm sóc trẻ sinh non tháng, nhẹ cân

Cách chăm sóc trẻ sinh non tháng, nhẹ cân

Trong tổng số trẻ sơ sinh bệnh lý phải nhập viện, các trường hợp sinh non, nhẹ cân chiếm từ 20-25%. Non tháng, nhẹ cân được giới chuyên môn xác định thuộc bệnh lý sơ sinh vì trẻ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về sức khỏe.