TV& VIDEO

nhi đồng 2

Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đi vào hoạt động

Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đi vào hoạt động

VTV.vn - Sáng 15/5, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng chính thức đi vào hoạt động.