TV& VIDEO

nhiễm bẩn

Gia Lai nguồn nước bị ô nhiễm nặng sau lũ

Gia Lai nguồn nước bị ô nhiễm nặng sau lũ

 Sau lũ, nguồn nước sinh hoạt tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đang bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân.