nhiễm HIV/AIDS

Kỳ thị - Rào cản trong phát hiện, phòng chống HIV/AIDS

Kỳ thị - Rào cản trong phát hiện, phòng chống HIV/AIDS

VTV.vn - Sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là rào cản lớn trong việc phát hiện, ngăn chặn sự lây nhiễm “căn bệnh thế kỷ” ở nước ta.