nhiệm kì

Ngày mai (10/6), Quốc hội lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm

Ngày mai (10/6), Quốc hội lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm

 Ngày mai (10/6), Quốc hội sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35 của Quốc hội ban hành tại kì họp thứ 4, Quốc hội thứ XIII.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive