nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

VTV.vn - Bộ Chính trị nhận thấy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có các vi phạm, khuyết điểm.