TV& VIDEO

nhiệm kỳ mới

10 sự kiện và vấn đề nổi bật của Việt Nam năm 2016

10 sự kiện và vấn đề nổi bật của Việt Nam năm 2016

VTV.vn - Để quý độc giả có cảm nhận rõ ràng hơn về Việt Nam năm 2016, VTV.VN mời quý vị nhìn lại 10 sự kiện, vấn đề nổi bật đã diễn ra trong năm qua.