TV& VIDEO

nhiễm viêm gan

Số trường hợp viêm gan B và C tại Ấn Độ tăng mạnh

Số trường hợp viêm gan B và C tại Ấn Độ tăng mạnh

VTV.vn - Hiện có khoảng 40 triệu người dân Ấn Độ, tương đương 6% dân số nước này bị viêm gan.