TV& VIDEO

nhiệm vụ đào tạo

Cần tiếp tục đổi mới công tác đào tạo cán bộ

Cần tiếp tục đổi mới công tác đào tạo cán bộ

VTV.vn - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo cán bộ theo phương châm: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn.