nhiệm vụ phát triển kinh tế

Sẽ hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao

Sẽ hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao

VTV.vn - Chính phủ sẽ hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà Quốc hội giao ở mức cao.