TV& VIDEO

nhiên liệu lỏng

Chuyển hóa năng lượng mặt trời thành nhiên liệu lỏng

Chuyển hóa năng lượng mặt trời thành nhiên liệu lỏng

(VTV.vn) - Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một loại lá cây nhân tạo có thể biến đổi năng lượng mặt trời thành nhiên liệu lỏng.