Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 mời người dân giám sát môi trường

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 mời người dân giám sát môi trường

VTV.vn - Ban Giám đốc Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã tổ chức cho nhân dân địa phương vào tham quan nhà máy, nhằm tạo điều kiện cho người dân trực tiếp giám sát hoạt động sản xuất.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive