TV& VIDEO

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Bảo vệ môi trường trong các nhà máy nhiệt điện than

Bảo vệ môi trường trong các nhà máy nhiệt điện than

VTV.vn - Bảo vệ môi trường lại là một thách thức do vấn đề trong xử lý khí thải và tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện than.