TV& VIDEO

nhiều ít

Dân văn phòng đối mặt với teo cơ nếu ngồi quá nhiều

Dân văn phòng đối mặt với teo cơ nếu ngồi quá nhiều

Các nhân viên văn phòng với đặc thù công việc ngồi nhiều, ít vận động, sử dụng máy tính nhiều, rất dễ gặp các bệnh về cơ xương khớp.