TV& VIDEO

nhiễu

Những hi sinh thầm lặng vì bệnh nhân tâm thần

Những hi sinh thầm lặng vì bệnh nhân tâm thần

 Bị bệnh nhân cắn, chửi bới, rượt đuổi… là chuyện bình thường của những người đang ngày đêm chăm sóc những bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh TT. Huế.