TV& VIDEO

nhỏ giọt

Nguyên tắc "không thể bỏ qua" khi dùng thuốc cho trẻ

Nguyên tắc "không thể bỏ qua" khi dùng thuốc cho trẻ

Sử dụng thuốc để chữa bệnh ở lứa tuổi nào cũng cần, nhưng ở mỗi độ tuổi lại cần có những kiến thức cơ bản của việc dùng thuốc, đặc biệt đối với trẻ em.