TV& VIDEO

nhỏ mắt

Vợ chồng nghèo nuôi con bệnh hiểm nghèo

Vợ chồng nghèo nuôi con bệnh hiểm nghèo

 “Đến thời điểm này, vợ chồng tôi không còn khả năng vay mượn để chữa trị cho cháu...”, anh Út Nhỏ, có con bị bệnh hiểm nghèo chia sẻ.