TV& VIDEO

nhỏ người

Phẫu thuật nội soi – Cuộc cách mạng trong lĩnh vực ngoại khoa

Phẫu thuật nội soi – Cuộc cách mạng trong lĩnh vực ngoại khoa

Từ khi phương pháp phẫu thuật nội soi xuất hiện, nó trở thành cuộc cách mạng trong lĩnh vực ngoại khoa với những ưu điểm vượt trội.