TV& VIDEO

nhớ tên

Diễn viên đóng thế tạo hiệu ứng đặc biệt trong Đường lên Điện Biên

Diễn viên đóng thế tạo hiệu ứng đặc biệt trong Đường lên Điện Biên

Không được khán giả biết mặt, nhớ tên nhưng diễn viên đóng thế có vai trò quan trọng trong những bộ phim chiến tranh, đặc biệt trong cảnh đánh nhau giáp lá cà của Đường lên Điện Biên.