TV& VIDEO

nho tươi

Kỳ lạ giống nho có quả mọc trên thân

Kỳ lạ giống nho có quả mọc trên thân

Nếu du lịch đến Minas Gerias hay Sao Paulo (Brazil), chắc chắn bạn sẽ bị bất ngờ khi chứng kiến những vườn nho kỳ lạ có quả mọc chủ yếu trên thân cây.