TV& VIDEO

nhọc nhằn

Nhọc nhằn nghề muối

Nhọc nhằn nghề muối

(VTV Online) - Điệp khúc “được mùa mất giá, mất mùa được giá” là những gì lâu nay đã diễn ra với nghề sản xuất muối ở Khánh Hòa. Hiện tại, muối ở đây đã mất mùa lại mất luôn cả giá.