TV& VIDEO

nhói đau

Phim trên HBO ngày 29/01/2014

Phim trên HBO ngày 29/01/2014

Sau khi bắt đầu sự nghiệp của mình trong rạp hát, Jenkins làm phim của mình vào năm 1974 và xuất hiện trong vai trò hỗ trợ trong sản xuất phim rất nhiều trong những năm 1980 và 1990.