TV& VIDEO

nhón gót

5 bài tập cải thiện chiều cao

5 bài tập cải thiện chiều cao

 Chiều cao của mỗi người có thể là do những yếu tố di truyền. Tuy không thể đi ngược lại tự nhiên nhưng bạn vẫn có thể cải thiện chiều cao của mình bằng cách tập 5 bài tập kéo dãn nhất định để kéo dài cột sống và cơ bắp chân.