TV& VIDEO

Nhơn Trạch

Đầu tư vào năng lượng tăng trưởng mạnh

Đầu tư vào năng lượng tăng trưởng mạnh

Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia sẽ chịu tác động lớn nhất từ biến đổi khí hậu. Đây là 1 trong những lý do khiến năng lượng, phát triển xanh tiếp tục là lĩnh vực nóng, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.