TV& VIDEO

nhu cầu nước sạch

Hàng nghìn hộ dân tại Bình Phước thiếu nước sinh hoạt

Hàng nghìn hộ dân tại Bình Phước thiếu nước sinh hoạt

VTV.vn - Sống ngay chân hồ thủy điện mà lại thiếu nước, nhất là nước sinh hoạt. Đó là tình cảnh mà người dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước phải đối mặt từ nhiều năm qua.