TV& VIDEO

nhu cầu sản xuất

Đảm bảo cung ứng điện khi ngừng cấp khí PM3

Đảm bảo cung ứng điện khi ngừng cấp khí PM3

Để đảm bảo việc cung ứng điện tại các tỉnh phía Nam trong thời gian tạm dừng cấp khí PM3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thông báo tới các hộ tiêu thụ từ cuối tháng 10/2013 và chủ động đảm bảo nguồn điện thay thế.