TV& VIDEO

nhu cầu thiết yếu

Xu hướng phát triển khách sạn công nghệ cao ở Singapore

Xu hướng phát triển khách sạn công nghệ cao ở Singapore

VTV.vn - Nắm bắt xu thế phát triển quốc gia thông minh với các ứng dụng vạn vật kết nội, các nhà đầu tư khách sạn ở Singapore cũng đang phát triển mô hình khách sạn công nghệ cao.