TV& VIDEO

nhu cầu tiêu thụ

Người dân Hà Tĩnh gặp khó khăn trong tiêu thu gỗ sau bão

Người dân Hà Tĩnh gặp khó khăn trong tiêu thu gỗ sau bão

VTV.vn - Sau bão, hàng nghìn hecta cây lâm nghiệp của người dân Hà Tĩnh đã bị gãy đổ hoàn toàn, thế nhưng đến nay vẫn chưa thể tiêu thụ được