TV& VIDEO

nhu cầu vay

Vay tiêu dùng cần lưu ý điều gì?

Vay tiêu dùng cần lưu ý điều gì?

VTV.vn - Người vay tiêu dùng cần nắm rõ các thông tin cơ bản nhất, từ mức lãi suất cho đến phương thức trả nợ… để tránh hậu quả.