TV& VIDEO

như đùa

“Khuyết tật là bất tiện chứ không bất hạnh…”

“Khuyết tật là bất tiện chứ không bất hạnh…”

Suy nghĩ hóm hỉnh như đùa này là phương châm sống của anh Phạm Đức Trung - cây vợt vàng của thể thao Việt Nam.