TV& VIDEO

nhựa gia dụng

80% người tiêu dùng chọn mua hàng Việt Nam

80% người tiêu dùng chọn mua hàng Việt Nam

Theo thông tin Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao vừa công bố, hiện đang có 80% người tiêu dùng chọn mua hàng Việt Nam.