TV& VIDEO

Nhuệ Giang

Việt Bắc: "May mắn khi được vào vai Xuân tóc đỏ"

Việt Bắc: "May mắn khi được vào vai Xuân tóc đỏ"

Đối với chàng trai trẻ Việt Bắc, được nhận vào vai Xuân tóc đỏ trong bộ phim Trò đời là một niềm vui, niềm tự hào. Tuy nhiên, cùng với đó là những áp lực và phải cố gắng không ngừng để có thể diễn "tròn vai".