TV& VIDEO

Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam

Khai mạc Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam

Khai mạc Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam

VTV.vn - Sự kiện này là trọng tâm của Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2016- 2018 giữa Việt Nam và Liên bang Nga.