TV& VIDEO

Nicotin

Thói quen xấu "bóp nghẹt" dạ dày dân công sở

Thói quen xấu "bóp nghẹt" dạ dày dân công sở

Bận rộn công việc là cái cớ dân văn phòng vẫn hay giải thích cho việc lười vận động và sinh hoạt thất thường, mà không hay biết rằng, nếu thường xuyên lặp lại những thói quen xấu đó sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho dạ dày.

  • Trà giải độc, giảm nicotin

    Trà giải độc, giảm nicotin

    Đời sống09/02/2012 12:00 AM

    Ngọc Trà được đánh giá là một sản phẩm hỗ trợ giải độc chất lượng cao, trong đó, chức năng giải độc nicotin cho người hút thuốc (trực tiếp và thụ động) cũng như công nhân sản xuất thuốc lá được xem như một chức năng đặc biệt, lần đầu tiên có tại Việt Nam.