TV& VIDEO

niềm đam mê bóng đá

Chàng trai dân tộc Tày với niềm đam mê bóng đá nghệ thuật

Chàng trai dân tộc Tày với niềm đam mê bóng đá nghệ thuật

VTV.vn -Dù điều kiện luyện tập thiếu thốn nhưng với nghị lực và lòng đam mê môn tâng bóng nghê thuật, Nông Văn Thịnh đang quyết tâm đi theo con đường mà mình đã lựa chọn.