TV& VIDEO

niềm tự hào dân tộc

Đáp lời Người, cả dân tộc đứng lên

Đáp lời Người, cả dân tộc đứng lên

VTV.vn- "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên!". Đáp lời Người, cả dân tộc đứng lên.