TV& VIDEO

niết bàn

Tượng phật Di Lặc trên núi Cấm đạt kỷ lục châu Á

Tượng phật Di Lặc trên núi Cấm đạt kỷ lục châu Á

UBND tỉnh An Giang mới đây đã tổ chức lễ công bố tượng phật Di Lặc trên đỉnh Thiên Cấm sơn đạt kỷ lục châu Á.