TV& VIDEO

niệu sinh dục

Mổ “Tái tạo bộ phận sinh dục” miễn phí cho trẻ khuyết tật

Mổ “Tái tạo bộ phận sinh dục” miễn phí cho trẻ khuyết tật

 Ngày 25/6, Bệnh viên Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã tổ chức mổ miễn phí cho 6 trường hợp bệnh nhi khuyết tật bộ phận sinh dục như niệu sinh dục, dị tật đường sinh dục nữ.