TV& VIDEO

Nigel Farage

Nigel Farage - Vị chính khách dẫn đầu khuynh hướng Brexit

Nigel Farage - Vị chính khách dẫn đầu khuynh hướng Brexit

VTV.vn - Ông Nigel Farage hiện là Chủ tịch Đảng Độc lập Anh (UKIP), vị chính trị gia đã và sẽ có rất nhiều ảnh hưởng với cuộc trưng cầu dân ý tại xứ sương mù vào ngày 23/6.