TV& VIDEO

Ninh Chữ

Đi chơi đâu vào kỳ nghỉ 30/4 và 1/5?

Đi chơi đâu vào kỳ nghỉ 30/4 và 1/5?

Bên cạnh những địa điểm du lịch rất quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Vịnh Hạ Long, Hội An... có rất nhiều điểm du lịch mới đang chờ bạn khám phá dịp lễ 30/4 - 1/5.