TV& VIDEO

Ninh Hải

Ninh Thuận: Giao 550 quân trong đợt 1 năm 2014

Ninh Thuận: Giao 550 quân trong đợt 1 năm 2014

Đến 6h30 hôm nay (15/2), tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành giao quân đợt I năm 2014 với 550 quân.