TV& VIDEO

nitrat

Vì sao máy kiểm tra an toàn thực phẩm bị loạn kết quả?

Vì sao máy kiểm tra an toàn thực phẩm bị loạn kết quả?

VTV.vn - Lượng nitrat phân bố trong thực phẩm không đồng đều trên một loại và cách sử dụng máy kiểm tra an toàn thực phẩm sai cách đều dẫn đến những kết quả không chuẩn xác.