TV& VIDEO

Nổ có kiểm soát

Brazil: Nổ có kiểm soát túi lạ gần đích cuộc đua xe đạp

Brazil: Nổ có kiểm soát túi lạ gần đích cuộc đua xe đạp

VTV.vn - Quân đội Brazil đã cho nổ có kiểm soát 1 chiếc túi gần đích một cuộc đua xe đạp tại Olympic 2016 đang diễn ra ở Rio de Janeiro.