TV& VIDEO

Nợ công của Anh

Nợ công của Anh trong 2 năm tới có thể vượt mục tiêu gần 65 tỷ Bảng

Nợ công của Anh trong 2 năm tới có thể vượt mục tiêu gần 65 tỷ Bảng

VTV.vn - Nợ công của Anh trong 2 năm tới có thể vượt mục tiêu gần 65 tỷ Bảng, khi Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond lên kế hoạch điều chỉnh ngân sách, nhằm đối phó với Brexit.