TV& VIDEO

nọ công của Hy Lạp

IMF cảnh báo Hy Lạp cần khoản cứu trợ lớn hơn

IMF cảnh báo Hy Lạp cần khoản cứu trợ lớn hơn

VTV.vn - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã chỉ trích gói cứu trợ mới do các nhà lãnh đạo khu vực Đồng tiền chung châu Âu nhất trí với Hy lạp vừa qua.