TV& VIDEO

nợ đọng xây dựng nông thôn mới

Đăk Lăk đầu tư gần 295 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Đăk Lăk đầu tư gần 295 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

VTV.vn - Gần 295 tỷ đồng là số tiền mà toàn tỉnh Đăk Lăk đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới tính từ đầu năm đến nay.