TV& VIDEO

nợ Hy Lạp

Hy Lạp thanh toán khoản nợ 2,3 tỷ Euro cho ECB

Hy Lạp thanh toán khoản nợ 2,3 tỷ Euro cho ECB

VTV.vn - Hy Lạp ngày 20/7 đã thanh toán cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khoản nợ 2,3 tỷ Euro.