TV& VIDEO

nổ mìn phá đá

Di tích Hoàng Nghiêu Sơn (Thanh Hóa) có nguy cơ bị xóa sổ

Di tích Hoàng Nghiêu Sơn (Thanh Hóa) có nguy cơ bị xóa sổ

VTV.vn - Hơn 600 trăm năm lịch sử, di tích Hoàng Nghiêu Sơn tại Thanh Hóa từng ngày bị đe dọa bởi việc nổ mìn khai thác đá diễn ra suốt ngày đêm.