TV& VIDEO

nợ tiền thuế

Bình Thuận: Hơn 50% dự án du lịch tại thị xã La Gi chậm triển khai

Bình Thuận: Hơn 50% dự án du lịch tại thị xã La Gi chậm triển khai

VTV.vn - Trong 40 dự án du lịch được cấp chứng nhận đầu tư tại thị xã La Gi, Bình Thuận; đến thời điểm này mới chỉ có 11 dự án du lịch đi vào hoạt động.