nối bàn tay

Nối chi đứt lìa: Mất bao lâu để hồi phục?

Nối chi đứt lìa: Mất bao lâu để hồi phục?

VTV.vn - Nếu được bảo quản tốt, nối thành công, các chi đứt rời có thể phục hồi trong thời gian tương đối ngắn.