TV& VIDEO

nỗi bất hạnh

Hòa nhập từ tình yêu thương

Hòa nhập từ tình yêu thương

VTV.vn - Không nghe được thanh âm cuộc sống, không được nhìn thấy muôn màu cuộc sống xung quanh - nỗi bất hạnh như vậy đã kéo dài cả cuộc đời những người khuyết tật như Duy.